Beste AFC’34-er,

Zoals al eerder via diverse kanalen gecommuniceerd zal aanstaande zaterdag 26 november van 12:00 tot 14:00 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. We kijken ontzettend uit naar je komst. Na afloop nodigt het bestuur je van harte uit om in gesprek te gaan en een ’toost’ uit te brengen op de jubilarissen en onze club. De notulen van de Buitengewone Ledenvergadering (april 2022) en de Algemene Ledenvergadering (november 2021) worden zaterdag voorafgaand aan de vergadering verstrekt.